Permakulturno oblikovanje gozda hrane

19. avgust 2015

AMOEBA

TEŽKI ZAČETKI NA PROJEKTU

Odstranitev invazivne pelinolistne ambrozije in pregled stanja travnika

Težko je reči iz kje je prišla ta alergena invazivna rastlina, možnosti je več. Lahko je prišla iz gnoja od kmeta, ki je dve leti obdeloval zemljo, druga možnost je, da se je zasejala s pomočjo strojev in vzdeževalcev cest, ki kosijo obrobje občinskih in državnih cest. Zadnja možnost je prenos iz sosednje parcele, ki je v državni lasti. 

Ambrozija ali žvrklja (Ambrosia) je rod cvetnic iz družine nebinovk, v katerega uvrščamo okrog 40 znanih vrst. So nezahtevne rastline, ki uspevajo na sončnih in prodnatih rastiščih, tudi umetno spremenjenih (npr. bankine cest in železniški nasipi) ter v puščavah. Znane so predvsem po svojem pelodu, ki ga raznaša veter in je za človeka izjemno alergen, zato povzročajo težave ljudem v bližnji in daljni okolici rastišč. Več vrst so v 19. stoletju zanesli v Evropo, verjetno z uvozom kmetijskih pridelkov in ptičje krme, kjer so se ustalile. Med njimi je najbolj znana pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), ki se predvsem zadnjih 25 let agresivno širi, zato velja za invazivno vrsto.

2. januar 2018

AMOEBA

PERMAKULTURNI NAČRT

Osnovno oblikovanje permakulturnega načrta za posest Amoeba.

12. januar 2017

AMOEBA

PRIPRAVA SEMEN DREVES IN GRMOVNIC

18. november 2016

AMOEBA

POSADILI PRVA DREVESA

26. oktober 2016

AMOEBA

VODNI JAREK OBLIKOVAN

14. oktober 2016

AMOEBA

ZEMELJSKA DELA V TEKU

4. julij 2016

AMOEBA

IDEJNA SKICA NA OSNOVI IZOHIPS

30. junij 2016

AMOEBA

PRIPRAVE NA PERMAKULTURNI PROJEKT

16. avgust 2015

AMOEBA

DOGOVOR S STARŠI USPEŠEN

Prevzem...  

13. junij 2015

AMOEBA

OSTI JAREJ, OBČUDUJEM NARAVO

Kdo sem? Od kje prihajam? Kam potujem v mojem življenju

13. junij 2015

AMOEBA

VEČJI PERMAKULTURNI PROJEKT

Vizija in ideje mojega prvega večjega permakulturnega...