Permakulturno oblikovanje gozda hrane

30. junij 2016

AMOEBA

PRIPRAVE NA PERMAKULTURNI PROJEKT

Leto je naokoli, veliko je bilo planiranja in pogovorov glede oblikovanja in načrtovanja permakulturnega vrta Amoeba.

V sezoni 2015 se je porodila ideja o permakulturnem projektu, oblikovanju večjega permakulturnega sistema na parceli, ki jo ima naša družina v lasti več kot 20 let. V preteklih letih je bil travnik namenjen le košenju trave za živino, ki jo je imela moja prababica. V zadnjih dve letih je travnik obdeloval kmet, kateremu smo oddali travnik. Leta 2015 sem se dogovoril s starši, da nima smisla oddajati dragocene zemlje, zato da bo nekdo po njej oral in uničeval tla. Po drugi strani pa kot zagrižena permakulturista, z Lukom želiva narediti permakulturni vrt, ki bo povrnil uničeni zemlji svojo pravo funkcijo.

Uporaba spletnih orodij za okvirno načrtovanje permakulturnega sistema v Sloveniji

Spletna orodja sva preverila le zato, da sva videla ali je moč popisati nadmorske višine terena v Sloveniji, kajti zemljevidi Slovenije niso tako natančni kot zemljevidi ostalih držav. Recimo, Avstralija in ZDA imajo izredno kvalitetne satelitske zapise in je iz njih enostavno razbrati teren in njegove nadmorske višine, ki so najbolj pomembne pri idejni zasnovi permakulturnega vrta, poleg pozicije glede na smeri neba.

Za popis terena parcele, sva uporabila spletno orodje PISO (prostorski informacijski sistem občin), www.geoprostor.net. Slovenija je majhna, zato parcele ni bilo težko najti, na voljo je tudi dober iskalni sistem parcel. Pri pregledu parcele sva s pomočjo orodij v PISO portalu zarisala vzporedne profilne črte, kjer je bilo med črtami cca. 2m razdalje. 

Prostorsko informacijski sistem občin z vrisanimi vzporednicami oz. profilnimi črtami terena parcele.

Zatem sistem PISO omogoča izvoz podatkov o višini terena oz. profil terena. Za vsako vzporedno črto sva dobila nadmorsko višino parcele. Vse črte, ki predstavljajo profile terena sva popisala in jih kar direktno vnesla v 3D računalniški program Sketch Up. Dokaj zahtevno orodje za uporabo, v kolikor nisi nikoli delal s tem orodjem. K sreči imava oba nekaj izkušenj, sam pa sem kar dobro izurjen, saj program uporabljam že več let. 

Izris ene od profilnih črt terena parcele z nadmorskimi višinami.

Delo je sicer dokaj zamudno, saj recimo ozemlje v Avstraliji lahko izredno enostavno pripraviš za izris izohips (ang. contours), to so nivilirane linije z enako nadmorsko višino, ki potekajo po terenu. V najinem primeru sva morala vsako koordinato, ki sva jo določila, vnesti v Sketch in ročno narisati vertikalno črto. Sproti sva preračunavala višine samo od najnižje in najvišje točke na parceli, kajti drugače bi v Sketchu načrt bil precej visok, če bi ničte točke risala kot 175m visoke črte. Skratka najnižja točka parcele je približno 173m. To je bila točka z 0 m. Najvišja točka parcele, t.j. cca 176m, je točka na 3 metrih od ničte točke 3D okolja. 

Ko so bile vnešene vse višine na določenih koordinatah, ki sva jih brala iz profilnih slik in slike tlorisa v okolju PISO, sva te točke povezala z črtami, kjer program samodejno riše ploskve trikotnikov. To je osnovna oblika za grob izris 3-dimenzionalnega terena. Na koncu sva dobila zanimiv izris, pri katerem sva zarisala tudi izohipse, ki nama bodo služile kot okvir za idejni načrt. 

3D model parcele, kjer je v svetlo zeleni barvi okolje. Okvir, ki je rjave barve, je v najinem primeru točka 0 metrov. Na modelu je to skrajni desni spodnji rob ob cesti. Na sliki idejnega načrta so vrisane izohipse (contours), vendar med njimi ni 1m razdalje, kot je to v klasičnih permakulturnih načrtih, saj naj zanimajo le pozicije vodnih jarkov (ang. swales).

Čas in razdalja do parcele sta izredno kratka, zato pri obiskih na parceli zaradi opazovanja ne bo naredil ogromnega vpliva na ozračje. Dejansko bi lahko oba prišla s kolesom do parcele v roku 10 minut. Včeraj sva se dogovorila, da svoje ideje preveriva direktno na terenu, saj bova tako natančneje izrisala končni permakulturni načrt. Zvečer sem obiskal dobrega prijatelja, katerega sem prosil, da bi pokosil parcelo, ker je trenutno meter in pol visoka trava in samonikle rastline. Odgovor je bil pozitiven, tako da bo danes parcela pripravljena za opazovanje in analizo. Nalsednji korak pri pregledu parcele bo označitev izohips, kjer bodo potekali vodni jarki (ang.swales). 

Osti Jarej.

2. januar 2018

AMOEBA

PERMAKULTURNI NAČRT

Osnovno oblikovanje permakulturnega načrta za posest Amoeba.

12. januar 2017

AMOEBA

PRIPRAVA SEMEN DREVES IN GRMOVNIC

18. november 2016

AMOEBA

POSADILI PRVA DREVESA

26. oktober 2016

AMOEBA

VODNI JAREK OBLIKOVAN

14. oktober 2016

AMOEBA

ZEMELJSKA DELA V TEKU

4. julij 2016

AMOEBA

IDEJNA SKICA NA OSNOVI IZOHIPS

19. avgust 2015

AMOEBA

TEŽKI ZAČETKI NA PROJEKTU

Odstranitev invazivne pelinolistne...  

16. avgust 2015

AMOEBA

DOGOVOR S STARŠI USPEŠEN

Prevzem...  

13. junij 2015

AMOEBA

OSTI JAREJ, OBČUDUJEM NARAVO

Kdo sem? Od kje prihajam? Kam potujem v mojem življenju

13. junij 2015

AMOEBA

VEČJI PERMAKULTURNI PROJEKT

Vizija in ideje mojega prvega večjega permakulturnega...