Permakulturno oblikovanje gozda hrane

26. oktober 2016

AMOEBA

VODNI JAREK OBLIKOVAN

Včeraj smo se zopet dobili na parceli, kjer po permakulturnih principih trije fantje oblikujemo prihodnost.

Deset dni je minilo od prve permakulturne akcije, kjer smo začeli z zemeljski deli, natančneje, zgornjem presihajočem vodnem jarku (ang. swale). V prvih dveh akcijah smo uspeli izdolbiti jarek na zgornjem delu parcele, ki bo zaustaljal vodo, ki priteče iz peščene ceste ter napajal zemljo pod površino jarka. Čez čas bo pod jarkom uspevalo predvsem sadno drevje in užitne grmovnice. Seveda bomo na odkopano gmoto zemlje zasadili grmovnice in drevesa, ki imajo nalogo urejati dušik v prsti. Enostavno rečeno, so to drevesa, ki imajo sposobnost spreminjanja atmosferskega dušika v rastlinam dostopen dušik. 

Stanje vodnega jarka naslednjega dne

Med deževjem, ki je nastopili naslednji dan, sem uspel slikati stanje vodnega jarka. Nadvse me je zanimalo kaj smo naredili, ali bo jarek deloval ali bo katastrofa. Glede na to da ponavadi ni izjemno velike količine vode, bi po vseh principih jarek moral delovati. Po slikah sodeč je opazno, da je dno vodnega jarka, ki leži na zgornjem delu parcele, malce višji po nadmorski višini. 

Vodni jarek napolnjen z deževnico. Večji del deževnice priteče po peščeni cesti.

Manjši popravki na zgornjem vodnem jarku

Po deveti uri zjutraj smo že pili vročo kavo in opazovali kritična mesta, kjer vodni jarek ni oblikovan pravilno. Predvsem je pomembna enaka nadmorska višina po celotni dolžini vodnega jarka. Ugotovili smo, da je jarek v zgornjem predelu previsok in se lotili dela. Zemljo smo odstranjevali plast po plast in sproti merili s pomočjo A-okvirja z libelo. Smo na pravi poti k dokončanju zgornjega vodnega jarka. Medtem ko sva z Lukom odstranjevala plasti dna jarka, na zgornjem delu parcele, je Peter poskrbel za spodnji del jarka, kjer je z lopato oblikoval področje izliva odvečne deževnice.

Peter ureja spodnji del vodnega jarka.

Po dveh urah dela smo uspeli na grobo urediti celoten vodni jarek. Po pavzi smo celoten jarek pregrabili z železnimi grabljami. Tako je površina pripravljena za sejanje bele detelje (Trifolium repens). Naloga vodnega jarka je, da vodo razlije po celotni svoji dolžini in jo vpija. Kar ne vpije skozi dno, vpije gmota zemlje ob jarku. Tu je primerna površina za sejanje pokrovnih rastlin, dreves in grmovnic, medtem ko na dno jarka in zadnji rez sejemo le pokrovne rastline.

Luka seje belo oz. plazečo deteljo (Trifolium repens), kot pokrovno rastlino za utrjevanje izkopane zemlje. Sedaj je čas za opazovanje.
Oblikovan vodni jarek iz spodnje strani. Ob peščeni cesti smo morali zabiti kole, saj se državni uslužbenci s težkimi tovornjaki za odvoz lesa, vozijo kar po parceli. Ko smo jih opozorili, so nazaj grede vozili previdneje. Kdo ve ali bodo v prihodnje prijaznejši :)

Posajena kostanja v spomin Billu Mollisonu

Delo smo zaključili do 12. ure, zato smo se odločili, da bomo posadili še dva drevesa, prava kostanja (Castanea sativa) na področje kjer so naredili pred pol leta izsek smreke, saj jo je napadel lubadar. 30 let je rastel umetni nasad smrek, kjer so upali na dobiček od prodaje lesa. Ker so monokulturni smrekovi nasadi zelo nagnjeni katastrofam, kot je lubadar, je velik del gozda propadel. Les bo najverjetneje po nesramno nizki ceni romal v Avstrijo, kjer ga nato predelajo in prodajo nazaj. Kakšna potrata časa in prostora. Poleg tega pa naredili velik pritisk na okolje.

Kostanja smo posadili za prihodnost in za preminulega Billa Mollisona, pionirja in sokreatorja permakulture.

Osti jarej.

2. januar 2018

AMOEBA

PERMAKULTURNI NAČRT

Osnovno oblikovanje permakulturnega načrta za posest Amoeba.

12. januar 2017

AMOEBA

PRIPRAVA SEMEN DREVES IN GRMOVNIC

18. november 2016

AMOEBA

POSADILI PRVA DREVESA

14. oktober 2016

AMOEBA

ZEMELJSKA DELA V TEKU

4. julij 2016

AMOEBA

IDEJNA SKICA NA OSNOVI IZOHIPS

30. junij 2016

AMOEBA

PRIPRAVE NA PERMAKULTURNI PROJEKT

19. avgust 2015

AMOEBA

TEŽKI ZAČETKI NA PROJEKTU

Odstranitev invazivne pelinolistne...  

16. avgust 2015

AMOEBA

DOGOVOR S STARŠI USPEŠEN

Prevzem...  

13. junij 2015

AMOEBA

OSTI JAREJ, OBČUDUJEM NARAVO

Kdo sem? Od kje prihajam? Kam potujem v mojem življenju

13. junij 2015

AMOEBA

VEČJI PERMAKULTURNI PROJEKT

Vizija in ideje mojega prvega večjega permakulturnega...