Permakulturno oblikovanje gozda hrane

27. oktober 2017

PERMAKULTURNI BLOG

EVOLUCIJA V PERMAKULTURO

INFOGRAFIKA: Evolucija prehoda iz industrijske agrikulture skozi konvencionalno kmetijstvo v permanentno agrikulturo (permakulturo).

Študija uravnavanja energije resničnih stroškov med evolucijo iz agrikulture v permakulturo skozi časovno obdobje 3 do 8 let.

Poglavitna sprememba je preklop iz sedanje masovne proizvodnje žitaric, kot hrane za živali v produkcijo dreves, občutnega povečanja pokrovnih rastlin, postopnega zmanjševanja oranja in prekopavanja obstoječih obdelovalnih površin. Preoblikovanje bivališč v energetskem smislu in nenazadnje produkcijo skoraj vseh potreb po energetskih dobrinah.

I. Sekcija

1. Zaslužek od prodanih proizvodov na kmetiji

2. Vhodni stroški kmetije, ki vključujejo kmetijske subvencije, katere kmete silijo v presežek produkcije do točke, kjer postanejo preveliki. Strošek ni uravnovešen dokler ni doseženo organsko kmetovanje. Dobiček kmetije je v resnici pridobljen z redukcijo proizvodnih stroškov.   

II. Sekcija

3. Nafta v obliki kalorij, mehanizacija, goriva, gnojila in biocidi so v sodobnem kmetijstvu v izgubi v razmerju 10:1, medtem ko v permakulturi lahko s smotrnim gospodarjenjem z lesnimi gorivi pridobimo v razmerju 1:120.

4. Proizvedena energija na kmetiji je lahko v obliki goriva iz lesa, povrtnin ipd., kalorij iz hrane, biogoriva, sončne elektrarne, vetrne energije in hidroenergije. 

III. Sekcija

5. Izguba prsti s humusom, minerali in vitamini

6. Uporaba vode in izkoristek vode zadržane v prsti.

7. Onesnaževanje atmosfere, prsti in vode z biocidi, gorivi in umetnimi gnojili. Prst nastaja s konzervativnim kmetovanjem oz. permakulturo. Ohranjanje čiste vode in umik povzročiteljev onesnaževanja.

IV. Sekcija

8. Genetska raznolikost živine in pridelka

9. Življenje v prsti, masa in raznolikost

10. Gozdna masa in raznolikost prostoživečih živali (divjih živali)

11. Težave s škodljivci in izguba prsti 

V. Sekcija

12. Na kmetiji raje uporabimo človeško znanje in iznajdljivost kot mehanizacijo

13. Proizvedena hrana je visoko vitaminska

14. Kmetija in okolica kmetije je zelo zdrava in primerna za življenje, hkrati pa odlično okolje za delo.

15. Kvaliteta življenja je visoka, sosedstvo zelo pomenljivo.


Osti Jarej.

Vir: OPDC 2016

8. junij 2019

PERMAKULTURNI BLOG

KOKOŠJE JAJCE IN JAJCA

9. maj 2019

PERMAKULTURNI BLOG

VPRAŠANJE PERMAKULTURE

1. julij 2018

PERMAKULTURNI BLOG

NAKUP POSESTI

Osnovn...  

6. december 2017

PERMAKULTURNI BLOG

SUROVINE IN DONOSI

17. november 2017

PERMAKULTURNI BLOG

ZNANOST V PERMAKULTURI

V permakulturi,...  

7. oktober 2017

PERMAKULTURNI BLOG

MNOGO ZGODB

V...  

20. januar 2017

PERMAKULTURNI BLOG

ETIKA, JEDRO PERMAKULTURE

7. januar 2017

PERMAKULTURNI BLOG

FILOZOFIJA IZZA PERMAKULTURE

16. december 2016

PERMAKULTURNI BLOG

PLASTI GOZDA HRANE

12. november 2016

PERMAKULTURNI BLOG

FIKSATORJI DUŠIKA IN PIONIRSKA DREVESA