Permakulturno oblikovanje gozda hrane

1. julij 2018

PERMAKULTURNI BLOG

NAKUP POSESTI

Osnovni vodič pri ogledu in nakupu posestva za ustvarjanje trajnostnega načina življenja.

Podnebne lastnosti lokacije posesti

Planet Zemlja ima zelo raznolike podnebne pasove in klimo, na katero vpliva mnogo dejavnikov, zadnje čase predvsem ljudje in njihova industrija spreminjata oz. vplivata na vremenske vzorce. 

Širše podnebne cone

Prva delitev podnebnih con je delitev na tropsko podnebje, subtropsko podnebje, zmerno toplo podnebje in mrzlo podnebje. Podnebje je izrednega pomena, saj določi kakšne rastline bomo sadili, kako bomo locirali dom in ostalo infrastrukturo. 

Tropsko podnebje:

 • Ekvatorialno podnebje (Kongova kotlina, Indonezija, Amazonsko nižavje)
 • Savansko podnebje (),
 • Tropsko suho in polsuho podnebje.

Subtropsko podnebje:

 • Mediteransko ali sredozemsko podnebje,
 • Subtropsko polsuho in puščavsko podnebje,
 • Subtropsko vlažno ali monsunsko podnebje.

Zmerno toplo podnebje:

 • Oceansko podnebje,
 • Kontinentalno ali celinsko podnebje,
 • Celinsko polsuho in suho podnebje.

Mrzlo podnebje:

 • Zmerno toplo podnebje iglastih gozdov,
 • Subpolarno podnebje,
 • Polarno podnebje,
 • Gorsko podnebje. 

Dostop do posesti

Medtem ko določim podnebje pod katerim je posest, začnem opazovati morebitne obstoječe dostopne poti do posesti. V kolikor na posesti še ni dostopnih poti, moram izredno dobro premisliti in načrtovati le-te, saj je poleg ostale infrastrukture, dostopna pot izredno velik finančni zalogaj. Poleg tega, nepravilno postavljene dostopne poti zahtevajo ogromno vzdrževanja. Dostopna pot naj ne bo le pot, lahko jo načrtujem tudi tako, da sproti ustavlja še vodo in jo enakomerno razdeli po posesti. Najboljša varianta dostopne poti je po plastnicah ali po grebenih. Dostopna pot visi od sredine poti v levo in desno do 2%, da voda počasi odteče in ne uniči poti.  

Lega posesti

Izrednega pomena za uspeh trajnostnega načina življenja je lega posesti. Vprašati se moramo po smereh neba. Najboljša lega v Sloveniji je južna lega, saj imam tako sonce cel dan na posestvu. Zelo pomemben je tudi naklon terena. V kolikor je teren raven imamo ogromno možnosti izdelave permakulturnih elementov. Tudi stroški so ponavadi veliko nižji od stroškov implementacije elementov od razgibanega terena.  

Vodni viri na posesti

Voda je vir življenja. Najboljša možna varianta je, da imam na posesti izvir ali morda potok. Seveda je zopet zelo pomembno, kje na parceli je lociran izvir oz. potok. Najbolje je, da je vodni vir nad stavbeno infrastrukturo, saj lahko vodo uporabljamo s pomočjo gravitacije, kar pomeni, da ne potrebujemo elektrike za pridobivanje vode v sistem. Pomembno je tudi, kako in kam umestimo infrastrukturo za lovljenje deževnice in shranjevanje. 

Obstoječa infrastruktura

Posesti, ki se prodajajo danes preko spletnih strani so z ali brez infrastrukture. Sam pogosteje iščem posesti, ki nimajo obstoječe infrastrukture, saj je pogosti pojav, po mojih izkušnjah, da so stavbišča obrnjena narobe glede na vse dejavnike, ki sem jih predelal v zgornjih odstavkih. Morda kakšen kozolec za spravilo sena ali košene trave pride še najbolj prav. Seveda je odvisno od tega, kaj želim doseči na posesti. Največja napaka, pri postavitvi infrastrukture je, da postavimo hišo na vrh posesti, predvsem zaradi razgleda. Vendar se zaradi napačne postavitve lahko zelo "nasankamo," že zaradi vetrov in vodnih virov. Stavbo, kje bi živel je najbolje postaviti v srednji del posesti, kjer nad stavbo lovimo in ustavljamo vodo. Pod stavbo uredimo kuhinjski vrt, katerega uporabljamo vsakodnevno. 

Naravni pojavi

Predenj se odločimo za nakup posesti, je dobro vedeti kaj se na tem območju dogaja z naravnimi pojavi. Najbolje je, da dobimo informacije iz prve roke, torej prejšnjih lastnikov, kako se obnaša zemljišče ob morebitnih poplavah itn. Preveriti moramo ali je območje posesti vetrovno in ali je verjetnost požarov v okolici. Glede na naravne pojave začnem načrtovati zasaditve in umestitve infrastrukture. 

Poraščenost posesti z rastlinjem

Nekatere posesti v Sloveniji se prodajajo kot travniki ali gozdovi. Redkokdaj je na parceli sadovnjak ali drugo rastlinje, ki nam rodi hrano. V kolikor je na posesti bil vinograd, je pametno izvedeti ali so na njemu uporabljali fitofarmacevtska sredstva. V tem primeru bom imel veliko več dela z ponovno naravno vzpostavitvijo. Degradirano območje je potrebno najprej zasaditi z pionirskimi rastlinami in rastlinami, ki v zemlji „odstranjujejo“ kemijske sledi. Recimo navadna kamilica ima možnost očistiti 1 kvad. meter prsti v 1 letu. Če na posesti ni rastinja imam neporisano platno, kjer je možnosti za zasaditev nešteto. 

 

Na kratko sem opisal nekaj osnovnih dejavnikov na katere moram paziti pri nakupu posesti. Velika večina ljudi teh dejavnikov sicer ne upošteva, kasneje jim je žal, saj ni produktivnosti in predvsem pride do tega, da imamo več dela z vzdrževanjem sistema, kot z življenjem na posesti. 

Osti Jarej.

8. junij 2019

PERMAKULTURNI BLOG

KOKOŠJE JAJCE IN JAJCA

9. maj 2019

PERMAKULTURNI BLOG

VPRAŠANJE PERMAKULTURE

6. december 2017

PERMAKULTURNI BLOG

SUROVINE IN DONOSI

17. november 2017

PERMAKULTURNI BLOG

ZNANOST V PERMAKULTURI

V permakulturi,...  

27. oktober 2017

PERMAKULTURNI BLOG

EVOLUCIJA V PERMAKULTURO

7. oktober 2017

PERMAKULTURNI BLOG

MNOGO ZGODB

V...  

20. januar 2017

PERMAKULTURNI BLOG

ETIKA, JEDRO PERMAKULTURE

7. januar 2017

PERMAKULTURNI BLOG

FILOZOFIJA IZZA PERMAKULTURE

16. december 2016

PERMAKULTURNI BLOG

PLASTI GOZDA HRANE

12. november 2016

PERMAKULTURNI BLOG

FIKSATORJI DUŠIKA IN PIONIRSKA DREVESA